Velkommen Værelser Prisliste Om Kroen
Velkommen Værelser Prisliste Om kroen da

Frøslev Kro ligger i den gamle del af landsbyen Frøslev, ikke langt fra Padborg.

I anledningen af afstemningen og genforeningen i 1920, hvor sønderjyderne skulle stemme sig hjem til Danmark, var der kongeligt besøg på kroen: Kong Christian X. var den 10. februar på besøg med Dronning Alexandrine. På grund af sin tætte beliggenhed ved grænsen har kroen altid været et naturligt samlingspunkt for de dansksindede i landsbyen og området.

Frøslev Kro er en gammel kro, som har dannet rammen om udskænkning i landsbyen siden 1749. Blandt de mere kendte værter hører digteren Karsten Thomsen (1837-1889). Det siges, at han lod sig inspirere af den kønne natur i kroens omgivelser - hvem kender ikke "det æ så kjønt, det æ så dejle..."

Hans forældre drev en slægtsgård i Frøslev. Under sin skolegang blev han de første år undervist på tysk, men efter Treårskrigen skiftede undervisningssproget til dansk. Efter sin konfirmation var han hjælpelærer ved Frøslev Skole. Han overtog sine forældres gård og Frøslev Kro som 22-årig.

About the Inn

The Frøslev Inn is an old inn, that has been setting for the local serving since 1749. One of the more famous innowners was the poet Karsten Thomsen, who ran the inn in the late 1800. They say that he let the beautiful surroundings of the inn inspire him to his poetry - almost every Dane knows "det æ så kjønt, det æ så dejle..."

On the occasion of the reunion in 1920, when the southern Danes where to vote themselves home to Denmark, there was royal visit at the inn. King Christian X visited with his Queen Alexandrine on the 10th of February. Due to its location close to the border the inn has always been a natural assembly point for Danish-minded in and around the village.

Den Gasthof

Der Gasthof Frøslev ist ein alter Gasthof, der seit 1749 im Dorf als Ausschank fungiert. Der wohl bekannteste Wirt war der Dichter Karsten Thomsen, der den Gasthof Ende des 19. Jahrhunderts betrieb. Man sagt, dass er sich von der schönen Natur in der Umgebung des Gasthofes inspirieren lieβ - viele Dänen kennen "det æ så kjønt, det æ så dejle..."

Anlässlich der Abstimmung und Wiedervereinigung 1920, als die Nordschleswiger sich zurück nach Dänemark stimmen sollten, kam königlicher Besuch auf den Gasthof: König Christian X. war am 10. Februar Gast mit Königin Alexandrine. Auf Grund seiner grenznahen Lage war der Gasthof schon immer eine natürliche Sammelstelle für jene mit dänischer Gesinnung im Ort und der Umgebung.